Х МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ ВСУ' 2010

УСТРОЙСТВО ЗА ЕЛЕКТРОМАГНИТНА ОРНИТОИНСЕКТНА ЗАЩИТА

Ясен Михайлов1, Нс.I-ст Инж.Б.Михайлов2, Инж.Сашо Радев,Ст.н.с II ст д-р инж Венелин Новаков

ВСУ "Любен Каравелов"

Анотация: Проектът е за разработване на електромагнитни птици, насекоми единица земя охрана за: безопасност в земята и околната среда летище security.Лична безопасност с мобилни устройства.Защита за производство на земеделски ресурси срещу птици и насекоми.

Ключови думи: система, обработваема, насекоми, сигурност, оси, птици, защита, комари, устройства, Лични, летища, култури, градини, вили, къщи, лозя, за защита и сигурност, влияние, врани, коса, кръвосмучещи, Сигнали, пчели , насекоми, селското стопанство, Атака, здравето, сигурността, уеб, театри, кина, молове, търговски центрове, сигурност, превенция, вредни насекоми, скорци

"Красива България"- този проект получи особена популярност в последните години. Възстановени бяха фасадите на паметници на културата и на култови сгради. И за да бъдем конкретни, ще разгледаме вече реализирания реставрационен план на НТ "Иван Вазов." Планът беше финансиран по три международни програми. Той включваше мероприятия и за популяризирането на НТ като паметник на културата от европейско значение, чрез постоянното му излъчване в интернет, с уеб камера.
Днес камерата, като всичко друго в България не работи. Тази кампанийност нанася особени щети на имиджа на България и цялото съсловие от видни български архитекти и инженери, вложили своя труд за опазването и съхранението на създаденото от предците ни. Направено е предпроектно проучване за защита на сградата от птици. То е извършено от учени от института по-зоология към БАН, но до реална защита така и не се стига. Друг пример е съобщението на БНТ от 18.10.2009. Война на гълъбите обявиха историците в Търговище. Причината – птиците унищожават 146-годишен архитектурен паметник. Тяхно убежище е покривът на Славейковото училище, чиято сграда е уникална и рядко срещана за България в епохата на Възраждането.

1 Ясен Михайлов, jmikhailov@vsu.bg
2 Борис Михайлов, Нс.I-ст Инжинер, bmikhailov@pcwork-bg.com

 

Изтегли пълен доклад / DOWNLOAD