Автор и разработчик на прибора:

инж. Борис Георгиев Михайлов

Провел изпитанията

ст .н .с. 2. д-р инж .Венелин ст

Новаков Период на провеждане на изпитанията: от 01.01 до 15.07.2002г. Място на провеждане на изпитанията:

1. Обект №1 гр.София ,жк.Младост-1 местност жилищен и парков район бл.12 терен-балкон на апартамент №5 вх2 етаж 1 северозападно изложение площ-19л5 кв.м правоъгълник 6 5х3 м. 2.

Обект №2 с.Едрево община николаевска ,Област Стара загорска ,селски имот двор и къща на 1.5 км от р.тунджа южно от моста при гр.Николаево и зоната на завиряване на язовир Жребчево в периода 21.21 и 23.06.2002г. Обективни условия на експерименталните изследвания.

За обект №1-тр.София посочения обект за защита непрекъснато е атакуван от птици гълъби свраки сойки и врабци многогодишно поради наличие на хранителни останки по балкона попадащи от по-високо разположени балкони и от наличието на кофа за смет както и от удобни места за кацане.

Наличието на птици водеше до зацапване с птичи екскременти което създава неблагоприятни хигиенни и естетически условия.плашенето и прогонването на птиците с използване на класически методи шум и пр.не доведе до практически резултат в последните 5-6 години.нормално бе наличието на 2 до 6-8 птици а понякога ято особено при разпръсната ат други балкони храна и не навреме прибрана.

След включването на прибора "БИЛГ-01"/ 01.01.2002г/адаптерен вариант и обхващането с антенен дипол 18м на балконска площ постепенно в период от 8-10 дни рязко спаднаха броя на кацанията а от края на януари практически престанаха всякакви кацания на балконската площ.инцидентните кацания се регистрираха от врабци в период март-юни без задържане и търсене на храна преди всичко в близост до разположението на антенния дипол но без кацане на защитена площ.

След изключване на прибора от 15.07.2002 както и в периодите на експериментално изключване по 5 дни през месеци март април и 10 дни-май и юни се забелязва снижена активност на кацанията 5-10% от нормалния интензитет вероятно поради изграждане на рефлексна бариера у гнездящите и постоянно пребиваващи в района птици.кацанията на съседни балкони площи през този период останаха с приблизително същата интензивност с изключение на вертикално разположените на по горните етажи балкони.

Едновременно с този експеримент се извърши и тестване на прибора БИЛГ-02 в домашни условия за предпазване от комари.в периода април май юни и до късна есен в района има комарни огнища река изкопи пълни с вода подземни гаражи и пр. които са източник на комари навлизащи в апартаментите особено в партерните етажи до 4-6.в периода на активно разпространение на комарите включването на прибора в непосредствена близост до прозореца за проветряване рязко ограничи без наличието на допълнителни средства техния достъп в холово спалната стая.в посочения период не е регистрирано ухапване на членове на семейството 2-5-а души от комари при постоянно включено устройство.

Захранването от 2 бр. батерии по 1.5V е достатъчно за 3-4 седмично нормално подържане на работоспособност. за обект №2 в района на следрево в непосредствена близост до рибарници вирови места по поречието на р.Тунджа и непосредствено до вливането и в чашата на язовир Жребчево разположени на относителна близко разстояние 1,5-2 км в периода май-юни има изключителна активност на комарни разпространения.в продължение на 3 дни 21,22 и 23 юни при добри за комаро разпространение условия висока влажност и температура на въздуха 20-26 градуса C бе експериментирано действието на прибора БИЛГ-02.

Преэ цялото време на носене на прибора не бяха регистрирани ухапвания в дневни и нощни условия /експериментатора е с повишена чувствителност към комарни ухапвания и биологично подходящ за такива/включително и от паяци 5характерни за района. Познавайки многолетните климатични и природни особености на района /експериментатора е отраснал в този район, а в последните 10-15 години многократно служебно му се е налагало 4-5 дневно присъствие/наличието на комарни инсекти е един неприятен и дразнещ факт освен опасността от разпространение на болести по кръвен път.

Особено това има значение за лица алергични и с висока чувствителност към ухапвания от кръвосмучещи насекоми. Направените изследвания и експерименти показаха добра адаптивност и пригодност на приборите за използване при домашни и битови и полеви условия.лесно поддържане минимална токова консумация и удобство за използване.