ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА ДАННИТЕ
Моля, драги Потребители прочетете този документ внимателно. Той съдържа така важната за Вас Политика за защита на личните данни на физически лица – крайните потребители (“Политика”) и е неразделна част от Условията за ползване от физически лица – крайни потребители („Условията“). В случай че не сте съгласни с Условията, няма възможност да използвате Платформата. При промяна на Политиката, промените ще бъдат публикувани своевременно тук.
ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ДАННИТЕ

За УЕБСАЙТ и ОНЛАЙН ОБЯВИ BILG.BIZ зачитането на личните права на всички посетители и ползватели на онлайн услугите ни е от особено голямо значение.
На вашето внимание по-долу с нашата ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ДАННИТЕ, с която ви информираме за това какви по същност и обхват са личните данни, които се събират чрез нашите уебсайтове и онлайн услуги, които предлагаме както и целите, за които тези данни се събират и използват.
ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ НА ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА – КРАЙНИ ПОТРЕБИТЕЛИ
С цел предоставяне на услугите (“Услуги”) в сайта https://BILG.BIZ и мобилните версии и приложения (“Сайта”), „(„BILG.BIZ“/ „Ние“) с адрес: гр. София, Област София (столица); Община Столична. Обработва данни на физически лица („Субекти на данни“/„Вие“/„Вас“), в съответствие с настоящата Политика.

При обработването на лични данни BILG.BIZ спазва всички приложими към дейността му нормативни актове по защита на личните данни, включително, но не само, Регламент (ЕС) 2016/679 („Регламент“).

Съгласно Регламента, лични данни в действителност е всяка информация, която се отнася до Вас и чрез която можете Вие да бъдете идентифицирани. Обработване на лични данни (”Обработване”) е всяко едно действие или съвкупност от действия, които могат да се извършат по отношение на личните данни с автоматични или всякакви други средства.
ГРУПИ ЛИЦА, ЗА КОИТО СЕ ОБРАБОТВАТ ДАННИ
Във връзка с предоставяните Услуги УЕБСАЙТ и ОНЛАЙН ОБЯВИ BILG.BIZ обработва информация относно следните Субекти на лични данни:
(1) Физически лица, които са ползватели на Платформата с регистрация, известни още като Потребители.
(2) Физически лица, ползватели на Платформата без регистрация.
(3) Физически лица, отправили запитвания (вкл. чрез обаждане или електронна поща), искания, сигнали, жалби или друга кореспонденция към BILG.BIZ.
(4) Физически лица поддържащи Платформата известни като Екип.
ОБРАБОТВАНИ ДАННИ ВЪВ ВРЪЗКА С ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИТЕ НА ПЛАТФОРМАТА
ИНФОРМАЦИЯ, КОЯТО ВИЕ ПРЕДОСТАВЯТЕ НА ПЛАТФОРМАТА

Вие сами решавате дали и как да използвате Услугите, предоставяни чрез Платформата. Във формите, чрез които се въвеждат лични данни, ясно обозначаваме задължителния или доброволния характер на предоставяне на данните. Данните, попълването на които е задължително, са такива, без които е невъзможно да предоставим съответната Услуга или част от нея.

(1) Регистрация/Създаване на акаунт. Ползването на част от Услугите е възможно след регистрация. За да създадете собствен акаунт, е необходимо само да въведете: имейл адрес след, което на него се генерира автоматична парола, която можете да промените след влизането си в Платформата. За да използвате магазина са необходими още вашите Име и Фамилия, парола, да изберете начин на плащане и необходимите според него лични данни, дата на раждане за да удостоверите, че можете да ползвате услугите на сайта, адрес за доставката на нашите продукти. За използване на сайта е достатъчно избрано от вас име на акаунта, имейл и парола. В допълнение се съхранява информация за извършването на регистрацията и съгласяването с Условията (дата, час и IP адрес).

(2) Данни, съхранявани във Вашия акаунт. Някои от предоставяните Услуги се състоят в осигуряване на възможност да създавате и/или съхранявате във Вашия акаунт информация като снимка, кратка биография, ваши акаунти в различни социални мрежи, които можете да използвате, най-вече, когато сте Автор. Вие преценявате самостоятелно дали и какви данни, отнасящи се до Вас, да съхранявате във Вашия акаунт в Платформата.

(3) Снимка
Включването на снимка във Вашия акаунт е изцяло по Ваш избор. Актуалната снимка е видима за всички Читатели на Платформата. Кратките биографиите и снимката се запазват във вида, в който сте ги избрали и поставили в акаунта си.

(4) Кореспонденция, жалби и сигнали
С цел разрешаване на подадени жалби, сигнали, спорове, запитвания, искания, поръчки на продукти или други въпроси, отправени в комуникация към Нас, постъпила чрез електронните форми в Платформата ни, чрез обаждания по телефоните на Екипа на BILG.BIZ, чрез изпращане по регулярна или електронна поща, Ние съхраняваме и обработваме тази информация, както и резултата от това обработване.

(5) Абонаменти
Платформата дава възможност да се абонирате и получавате на Вашия имейл адрес известия за нови продукти и статии, публикувани в Сайта, с избрани от Вас критерии (категории и др.). Услугата може да бъде ползвана с или без регистрация. В случай че ползвате услугата без регистрация, е необходимо да предоставите имейл адрес, на който желаете да получавате абонамента. Абонаментът може да бъде прекратен по всяко време.

(6) Специални категории (така наречените чувствителни) данни
Услугите на BILG.BIZ и предоставените в Сайта функционалности не са предназначени за съхранение и обработване на специални категории данни по смисъла на чл. 9 и чл. 10 от Регламента.
Вие се задължавате да не съхранявате и да не изпращате чрез Платформата, под каквато и да е форма, информация, съдържаща специални категории данни както и чувствителни данни като:
– данни, разкриващи Вашия расов или етнически произход, политически възгледи, религиозни или философски убеждения, членство в синдикални организации, нито Ваши генетични данни, биометрични данни, данни за здравословното Ви състояние, за сексуалния Ви живот или сексуалната Ви ориентация, или данни, свързани с Ваши присъди и нарушения.
– документи за самоличност, както и ЕГН, номер на паспорт/лична карта и др. подобни.

BILG.BIZ няма задължение и не следи за наличието на посочените тук данни в Платформата. Предоставянето на такава информация е изцяло Ваш риск и отговорност.

Вие не бива да съхранявате каквито и да е от горепосочените данни и документи в акаунта си, както и да изпращате такива данни по някакъв начин през Платформата.

(6) Други данни
BILG.BIZ може да обработва и други данни, отнасящи се до Вас, в случаите, когато Вие предоставите доброволно такива данни чрез попълване на съответни електронни форми в Сайта, добавяне на предпочитания, настройки и др.

ДАННИ СВЪРЗАНИ С ПРОЦЕСА НА ПОЛЗВАНЕ НА УСЛУГИТЕ

(1) Бързи линкове за повтаряне на предишни търсения
Тази опция Ви дава възможност да повтаряте Ваши предишни търсения, вместо да ги въвеждате всеки един път. Тя може да бъде ползвана с или без регистрация. При ползване на Платформата във Вашия браузър се съхранява бисквита със случайно генериран номер, даващ възможност на Платформата да Ви покаже бързи линкове за повтаряне на предишни търсения. Платформата съхранява и показва последните 10 търсения, асоциирани с този браузър, като при влизане във Вашия акаунт можете да ги запазите и ползвате в него. В случай че използвате Услугата с регистрация, последните 10 търсения се съхраняват във Вашия акаунт.

(2) Протокол на уебсървара
Когато вие посетите нашия онлайн обяви или уебсайт, както е обичайно за почти всички като него, сървърът автоматично събира такава лична информация, като вашия IP адрес (включително името на домейна, асоцииран с IP адреса), датата и времето на вашето посещение на нашия уебсайт, страниците, които сте разгледали на онлайн магазина или уебсайтът ни, браузърът, който сте използвали за да извършите това, статиите които сте прочели или продуктите които сте разгледали и др. Той също така съхранява информация, където е налична, за държавата, от която вие сте посетили уебсайта ни (съхранява се само разширението, като например “bg” за България, тъй като това дава насока, коя е страната), езикът, които използвате на браузъра си, уебсайтът, от който сте достигнали до нашата страница ако има такъв и не сте влезнали директно, ключовата дума за търсене, която сте използвали (ако сте открили уебсайтът или магазинът ни чрез търсачка), съответно и коя е търсачката, както и типа връзка и операционна система. Цялата тази информация ние използваме с цел подобряване на вашето взаимодействие с нашия уебсайт и онлайн обяви.

(3) Логове, свързани със сигурност, техническа поддръжка, развитие и др.
В Платформата се използват логове при следните цели:
(А) За подсигуряване на надеждното функциониране на Услугите и установяване на всякакви технически проблеми.
(Б) За подсигуряване сигурността на Услугите и откриване и предотвратяване на всякакви злонамерени действия.
(В) За развитие и подобряване на Услугите в Платформата;
(В) За измерване на посещаемостта и ползваемостта на Платформата;
(Г) Логове в случаите, когато това се изисква от закона (като логове на електрони волеизявления).
(Д) Лог за влизане в акаунт. Този лог дава възможност да бъдат установени и автоматично блокирани нерегламентирани опити за достъп до всеки един акаунт. Той се поддържа за период до 1 /една/ година, като той съдържа следната информация: дата и час на влизането в акаунта, статус, дали влизането е през мобилна версия, приложение или десктоп браузър, IP адрес и др.

(Е) Сървърни логове, логове на устройства за защита на сигурността и др. устройства, попадащи в тази категория. Тези логове са необходими за установяване на технически проблеми, откриване на злонамерени действия, както и тяхното предотвратяване, вземането на необходимите мерки в послествие и др. от посочените по-горе цели. Те се съхраняват за период до 1 /една/ година. Логовете могат да съдържат следната информация: дата и час, IP адрес, URL, информация за браузър и устройство. В допълнение някои от устройствата е възможно да използват технология за сигурност, базирана на бисквитки.

(4) Бисквитки
За функционирането на Платформата пълноценно е необходимо ползването на бисквити. Можете да намерите детайлно описание на използваните бисквити и тяхното предназначение по надолу и тук.

ЛИЧНАТА ИНФОРМАЦИЯ, КОЯТО ВИЕ ПРЕДОСТАВЯТЕ ЧРЕЗ ОНЛАЙН МАГАЗИНА И УЕБСАЙТА НИ BILG.BIZ
Принципно не е необходимо изобщо да предоставяте лична информация, за да имате достъп до информацията на нашите онлайн обяви и уебсайт. И все пак за да може услугата ни да бъде по-качествена и за да е възможно да сключвате покупки в онлайн магазина или да коментирате в убесайта следва да предоставите Вашите лични данни (например, вашето име и фамилия, адрес, телефонен номер, електронна поща, електронен адрес, дата на раждане, номер на банкова сметка или информация за дебитна или кредитна карта в зависимост от избора ви на начин за плащане, като може и с наложен платеж.). Дата на раждане се използва с цел удостоверяването на възрастта ви. Всички тези данни се съхраняват, само ако вие лично предоставите тази информация, за да използвате някоя от нашите услуги в онлайн магазина или уебсайта ни (такива например са: покупка на картина; поръчка на някаква услуга; абониране за новинарски бюлетин (нужна е само електронна поща), публикуване в сайта като автор (нужна е само електронна поща, име и фамилия), коментиране на статии и продукти (нужна е само електронна поща),). Тези лични данни се обработват и използват, за да могат да бъдат осъществени исканите от вас услуги. Допълнително личните данни се използват и обработват и за други цели, като например за изпращане на някаква допълнителна информация за нашата компания и продуктите, естествено ако вие сте ни дали предварително съгласие да правим това. Вашето съгласие ще се изисква също и при предоставяне на данните ви на трети лица при обстоятелства извън разрешените от закона. Лични данни като адрес, дата на раждане, банкова сметка, информация за дебитна или кредитна карта и телефонен номер се съхраняват до получаването от Вас на поръчаният от Вас продукт.
В нашият уебсайт и онлайн обяви ние използваме специална система. Това означава, че когато вие се регистрирате, автоматично получавате на вашата електронната поща така нареченият потвърждаващ имейл, който съдържа необходимите данни за достъп, които вие можете да използвате, за да получите достъп до уебсайта ни като регистрацията ви не е активирана, докато самите вие не влезете с избраното от вас потребителско име. Паролата се генерира автоматично и можете да я смените след влизането в уебсайта или онлайн магазина ни.

ЦЕЛИ ЗА ДА ОБРАБОТВАМЕ ЛИЧНИ ДАННИ

BILG.BIZ събира, ползва и обработва информацията, описана по-горе, за целите, предвидени в настоящата Политика и в Условията за ползване на Услугите, които могат да бъдат:
(1) Цели, необходими за сключването и изпълнението на договора за предоставяне на Услугите между Вас и BILG.BIZ.
(2) Цели, необходими за протекция и прилагане на легитимните интереси на други ползватели на Услугите, всякакви трети лица и BILG.BIZ.
(3) Цели, за които Вие сте дали изрично Ви съгласие.
(4) Цели, необходими за изпълнението на всякакви законови задължения на BILG.BIZ.
(5) Сключване и изпълнение на договор
Това са целите, необходими за стъпките по сключването и изпълнението на договора между Вас и BILG.BIZ, включително необходимото за това обработване на данни при извършване на регистрация, създаване на акаунт и дейностите по предоставяне на Услугите, достъпни чрез Платформата. В допълнение тези цели включват комуникацията с Вас, включително по електронна поща или телефон, необходима във връзка с предоставяне на Услугите и/или уведомяването Ви за промени в предоставяните Услуги. За целта може да е необходимо обработване на част или на всички посочени по-горе категории данни.

(6) Легитимен интерес
Това са цели, свързани със законни интереси на BILG.BIZ и/или трети лица като други потребители, , Доставчици, Представители на фирми и др. Тези цели включват:
(А) Осигуряване на нормалното функциониране и използване на Платформата от Ваша страна и от страна на другите потребители, поддръжка и администриране на Услугите, разрешаване на възникнали спорове, както и установяване и предотвратяване на злонамерени действия.
(Б) Откриване и своевременното разрешаване на технически или проблеми с функционалността, развитието и подобряването на Услугите.
(В) Осъществяване на комуникация с Вас, включително по електронен път по важни въпроси, свързани с Услугите.
(Г) Приемане и обработване на получени сигнали, жалби, искания и всякаква друга кореспонденция;
(Д) Осъществяване и закрила на правата и законните интереси на BILG.BIZ, включително и по съдебен ред, и оказване на съдействие при осъществяване и закрила на правата и законните интереси на другите ползватели на сайта и/или засегнати трети страни.
Като за посочените цели е възможно да се наложи обработване на част или на всички посочени по-горе категории.

(6) Законови задължения
Целите, свързани със спазване на законови задължения на BILG.BIZ, включват изпълнение на предвидени в закона задължения за запазване или предоставяне на информация при постъпване на съответно разпореждане от компетентни държавни или съдебни органи, при осигуряване на възможност за осъществяване на контролните правомощия на компетентните държавни органи, при изпълнение на законовите задължения на BILG.BIZ да Ви уведомява за различни обстоятелства, свързани с Вашите права, с предоставяните Услуги или със защитата на данните Ви и др. подобни. Като тези посочени цели е възможно да доведат до необходимото обработване на част или на всички посочени по-горе категории.

(7) Изрично съгласие
Ваши данни могат да бъдат обработвани само на базата на Ваше изрично съгласие, като обработването в този случай е единствено и конкретно в степента и обхвата, предвидени в това съответно съгласие.

СРОК НА СЪХРАНЕНИЕ

Тук ви предоставяме информация за срока на съхранение на различните видове данни. При съхранението на лични данни, Ние прилагаме генералния принцип за съхранение на данни в минимален обем и за срок не по-дълъг от необходимото за предоставяне на Услугите, подсигуряване на тяхната сигурност и надеждност според изискванията на закона.

Типове данни Период на съхранение Пояснения
(1) Регистрационни данни (като име, фамилия, имейл адрес) и информация за извършването на регистрацията и съгласяването с Условията (дата, час, IP адрес) За целия период на поддържане на акаунта в Платформата и до 1 /една/ година от прекратяване на Вашата регистрация Данните Ви идентифицират като страна по Договора за предоставяне на Услугите в Сайта. С цел разрешаване на възможни спорове, възникнали или станали известни след прекратяване на споразумението за ползване на Услугите и във връзка със ЗЕДЕУУ (виж по-долу), тези данни се съхраняват за период до 1 /една/ година след прекратяване на акаунта.
BILG.BIZ няма задължение да проверява и следи за противоправно съдържание или за извършване на противоправни дейности по отношение на тези данни. В случай, обаче, че BILG.BIZ бъде уведомен за извършването на такава противоправна дейност или за такова противоправно съдържание или получи съответно нареждане от компетентен държавен орган, тогава съответно за BILG.BIZ може да възникне необходимото задължение да запази съответното съдържание независимо от евентуалното му изтриване или от изтриването на Вашият акаунт (чл. 16 от ЗЕТ).

Типове данни Период на съхранение Пояснения
(2) Кратки биографии, файлове, снимки или други документи и информация, съхранени във Вашия акаунт До изтриването им от Вас или до прекратяване на регистрацията Ви По отношение на документи, създадени чрез и/или съхранени в акаунта Ви (кратки биографии, файлове, снимки и др.), BILG.BIZ е доставчик на услуга по съхраняване на чужда информация (хостинг и/или сървър) и контролът върху съхранението на тази информация във Вашия акаунт е изцяло Ваш.
Съгласно Закона за електронната търговия (ЗЕТ) BILG.BIZ няма задължение да проверява и следи за противоправно съдържание или за извършване на противоправни дейности по отношение на тези данни. В случай, обаче, че BILG.BIZ бъде уведомен за извършването на такава противоправна дейност или за такова противоправно съдържание или получи съответно нареждане от компетентен държавен орган, тогава съответно за BILG.BIZ може да възникне необходимото задължение да запази съответното съдържание независимо от евентуалното му изтриване или от изтриването на Вашият акаунт (чл. 16 от ЗЕТ).

Типове данни Период на съхранение Пояснения
(3) Абонаменти за известия както за нови продукти и промоции свързани с тях така и за нови статии по избрани критерии или от автори, (имейл адрес, критерии) За периода, за който е активен абонаментът, до неговото прекратяване и/или закриването на акаунта Ви Платформата дава възможност да се абонирате и получавате на Вашия имейл адрес известия за нови продукти и промоции свързани с други вече съществуващи такива, публикувани в Платформата, с избрани от Вас критерии (като категории и др.) или от избрани от Вас автори. Услугата може да бъде ползвана с или без регистрация. В случай че ползвате услугата без регистрация, е необходимо да предоставите имейл адрес си, на който желаете да получавате абонамента. Абонаментът може да бъде прекратен по всяко време.

Типове данни Период на съхранение Пояснения
(4) Данни свързани със закупуване на продукти или ползване услуги на сайта (като име, фамилия, имейл адрес на доставката, парола, телефонен номер, дата на раждане, номер на кредитна или дебитна карта, или други данни свързани със заплащане по ваш избор и всякаква друга информация за извършването на покупката и съгласяването с Условията (като дата, час, IP адрес) За периода, за който се извърши доставката и две седмици след това до изтичане на периода даден като възможност за връщане на стоката. Платформата дава възможност да закупите или поръчате продукти и услуги предлагани от нея. Услугата може да се ползва със или без регистрация но посочените лични данни са необходими за извършване на договорните отношения свързани с изпълнение на исканата от Вас услуга като адрес на доставката, парола, телефонен номер, дата на раждане, номер на кредитна или дебитна карта, или други данни свързани със заплащане по ваш избор и всякаква друга информация за извършването на покупката и съгласяването с Условията (като дата, час, IP адрес). Като след изтичане на двуседмичният срок след доставката адрес на доставката, телефонен номер, номер на кредитна или дебитна карта, или други данни свързани със заплащане по ваш избор се заличават. Запазваме само вашият имейл, дата на раждане, парола, име и фамилия и данните от лога свързан с покупката до една година при липса на активност от ваша страна или се премахват при изричното ви желание. Освен в случаите посочени в точка (1) и (2) в Пояснения

Типове данни Период на съхранение Пояснения
(5) Автоматичният вход За период до 6 /шест/ месеца от последното влизане в Платформата Тази опция Ви дава възможност да влизате автоматично в Платформата от компютър, на който Вие сте избрали тази опция. Не се препоръчва ползването на тази опция, ако до този компютър имат достъп и други лица освен Вас.

Типове данни Период на съхранение Пояснения
(6) Бързи търсения Те се съхраняват само до изтриването им от Вас; До прекратяване на регистрацията Ви или до 6 /шест/ месеца, ако ползвате тази опция без никаква регистрация Тази функционалност Ви дава добра възможност да повтаряте Ваши търсения, вместо да ги въвеждате отново и отново. Функционалността може да бъде ползвана с или без регистрация. Съхраняват се бързи линкове за повтаряне само за последните 10 търсения.

Типове данни Период на съхранение Пояснения
(7) Настройки До изтриването на тези настройки от Вас или до прекратяване на Вашата регистрация. В случай че се съхраняват в бисквитки, до 6 /шест/ месеца от последното им ползване В тази категория попадат настройки като избор на език и др. подобни

Типове данни Период на съхранение Пояснения
(8) Информация, съхранена в мобилно приложение, или мобилната версия За периода на неговото ползване (до деинсталирането му) като при мобилната версия важи информацията посечена от нас тук във всичко горепосочени и долупосочени типове данни и техния период на съхранение без разлика. Това е информация, необходима за техническото предоставяне на Услугите (като настройки и др подобни.)

Типове данни Период на съхранение Пояснения
(9) Лог за влизане в Вашият акаунт (съдържа дата и час на влизането Ви в акаунта, статус, дали влизането е през мобилна версия, приложение или десктоп браузър, IP адрес) За период до 1 /една/ година от последното Ви влизане или само до закриването на акаунта Ви. Този лог дава възможност да бъдат установени и автоматично блокирани нерегламентирани опити за достъп до акаунта Ви.

Типове данни Период на съхранение Пояснения
(10) Системни логове (могат да съдържат такава информация като: дата и час, IP адрес, URL, информация за версия на браузъра, който сте ползвали, както и устройството ви) За период до 1 /една/ година Сървърни логове, логове на устройства за защита на сигурността (като Web Application Firewalls например) и др. устройства, попадащи в тази категория. Тези логове са необходими за да се установи своевременно на технически проблеми и/или откриване и предотвратяване на всякакви злонамерени действия.

Типове данни Период на съхранение Пояснения
(11) Всякакъв вид кореспонденция, жалби и сигнали, искания, входящи телефонни обаждания Кореспонденция, свързана с жалби и сигнали се съхранява за срок до 5 /пет/ години.
С цел подсигуряване надеждността на услугата, входящи телефонни разговори се съхраняват за срок до не повече от 3 /три/ месеца С цел разрешаване на подадени жалби, сигнали, спорове, запитвания, искания или други въпроси, отправени в комуникация към Нас, постъпила чрез електронни форми в Платформата, чрез обаждания към Екипа на BILG.BIZ, чрез изпращане по регулярна или електронна поща, Ние съхраняваме и обработваме тази информация, както и резултата от това обработване. Предвид давностните срокове съгласно българското законодателство с цел разрешаване на възникнали спорове от всякакъв вид, тази информация се съхранява за период до 5 /пет/ години.

Типове данни Период на съхранение Пояснения
(11) Бисквитки До 6 /шест/ месеца от последното ползване на Услугите на Платформата от Вас. За описание на използваните бисквити виж “Политика за използване на Бисквити”

В случай на възникнал правен спор или производство, налагащо запазване на данни и/или искане от компетентен държавен орган, е възможно запазване на лични данни за по-дълъг от посочените срокове до окончателно приключване на възникналия спор или производство пред всички инстанции. Посочените срокове могат да бъдат променени, в случай че бъде установено различно изискване за запазване на информацията съгласно действащото законодателство.

(12) Резервираност (нака нареченият Backup). С цел подсигуряване на надеждността на Услугите и предпазване от загуба на данни по технически причини, в Платформата се прилага политика на резервираност или запазване на данните. Максималният период за актуализация (вкл. изтриване на данни) на всички резервни копия е 30 дни.

ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ

BILG.BIZ не предоставя Вашите лични данни на трети лица, по никакъв друг начин освен в описаните в тази Политика, Условията, както и в предвиденитe в закона случаи.

Съхранените в Платформа файлове и информация са достъпни само за Вас. Вие сами решавате какво да правите с тях. След като си купите продукт и въведете вашите данни свързани с това, като начин на плащане, адрес и т.н. ние боравим с тях след, което те се поемат от Доставчика, който ще ви осигури продукта, съответно вече той носи носи отговорност за личните ви данни необходими му за осигуряване на доставката посочени по-горе в Срок на съхранение точка (4). Важно е да имате предвид, че въпреки че тези данни е възможно да се съхраняват технологично върху наша инфраструктура, съгласно Регламента право да се разпорежда с тях има единствено “Администраторът” (в случая Доставчикът). За това искания свързани с доставката и личните данни запазени във връзка с нея директно отправяйте към Доставчика.

Настоящата Политика се отнася за съхранението и обработването на лични данни от Наша страна. Когато продуктът бъде поет от Доставчика, по отношение на получените от Доставчика данни се прилага неговата Политика за защита на лични данни.

BILG.BIZ не е посредник и не участва по никакъв начин в избора на кандидати или последваща комуникация и договаряне на условия. BILG.BIZ няма контрол върху начина, по който Доставчика обработва Вашите лични данни.

(1) Доставчици и подизпълнители
BILG.BIZ използва подизпълнители и доставчици на услуги като фирма за надеждна и сигурна доставка на продукти както и на специализирани дата центрове за надеждна и сигурна колокация на сървърното и мрежово оборудванe и др. При работата си с подизпълнители и доставчици BILG.BIZ изисква от тях стриктно да бъдат спазвани нашите инструкции, в съответствие с настоящите Политика и Условия.
Доставчици и подизпълнители
BILG.BIZ при работата си с подизпълнители и доставчици изисква
от тях стриктно да бъдат спазвани нашите инструкции, в съответствие с Политиките и Условията на
Платформата.
Това е актуалния списък на ползваните доставчици и подизпълнители във връзка с
предоставянето на Услугите.
Данните се съхраняват на сървъри и комуникационно оборудване, до което
BILG.BIZ, има достъп, намиращи се в индивидуални шкафове, разположени
в колокационни центрове с контрол на достъп, двойно подсигурено захранване и климатизация:

1) Хостинг име:Superhosting(Интернет адрес: https://www.superhosting.bg), София, Бъгария
2) Фирма за доставки име:SPEEDY“ AD. (Интернет адрес:https://www.speedy.bg.), София, България

(2) Трети лица
Ваши лични данни могат да бъдат предоставени и на трети лица само в следните случаи: когато това е предвидено в закон; когато се налага да извършим доставка на продукт до вас или офиса на фирма за доставки близо до вас, ако това бъде поискано по надлежен начин от компетентен държавен или съдебен орган; когато сме получили Вашето изрично съгласие за това; когато това се налага за защитата на права и законни интереси на BILG.BIZ и/или други потребители на Услугите.

(3) Промяна на собственост
В случай на сливане, придобиване или пък продажба на активи, засягащи обработването на Вашите лични данни, Вие ще бъдете уведомени предварително.

КАКВИ ТИПОВЕ ИЗТИЧАНЕ НА ДАННИ СЪЩЕСТВУВАТ?

Инцидентите, свързани с попадане на поверителна информация в ръцете на неоторизирани да я използват лица, могат да бъдат класифицирани по два показателя – вектор на въздействие и намерения.

По вектор на въздействие компрометирането на данните, предизвикано от действия на сътрудниците, се нарича инсайдерска атака. Изтичането на информация, възникнало заради действия на външни лица, е резултат от хакерска атака. Повечето инциденти в сферата на сигурността, включително и изтичането на информация, се случват по вина на сътрудниците на компаниите.

Вторият показател дава възможност да класифицираме инсайдерските действия – те са или злонамерени, или неволни. Например сътрудниците може нарочно да крадат поверителна информация и да я предават на трети лица, но това може да стане и без тяхното желание заради недостатъчната им квалификация, заради допусната грешка или заради липсата на ясни корпоративни правила за работата с информация.

КАК МОГАТ ДА ИЗТЕКЪТ ДАННИ?

В повечето случаи данните изтичат по канали, които могат да се контролират с технически средства. В 37% от случаите сътрудниците изпращат информация от работния си компютър в облачна система за съхранение или в личната си поща, а в 35% от случаите просто разпечатват поверителни документи и ги вземат със себе си извън офиса.

По-малко популярни, но все пак използвани канали, по които изтича информация, са USB носителите и мобилните устройства, с каквито днес разполагат всички сътрудници на компаниите независимо от тяхната длъжност и служебно положение.

КАКВИ РЕШЕНИЯ МОГАТ ДА СЕ ПРИЛОЖАТ?

Тъй като основната причина за изтичането на информация са действията на инсайдери, предотвратяването на такива инциденти предполага инсталиране на средства за защита от вътрешни заплахи.

Съществуват специални решения, които се инсталират на потребителските устройства (компютри, лаптопи, таблети и смартфони) с цел да се ограничи работата с USB носители. Този тип решения не позволяват работни файлове да се предават в интернет, а също така предоставят данни за действията на потребителите, което дава възможност да се проведе разследване в случай на инцидент.

Изброените средства за защита се допълват от системи за разграничаване на правата за достъп и криптиране на данни. Такива решения не дават възможност потребителите да осъществяват достъп до данни, които не са им необходими за тяхната работа, осигуряват защита от прихващане на данните при предаването им в интернет, а също така не позволяват прочитането на поверителна информация от загубено мобилно устройство или USB носител.

ПРАВО НА ДОСТЪП ДО ЛИЧНИ ДАННИ И ОТТЕГЛЯНЕ НА СЪГЛАСИЕ

Права по отношение на личните данни

Регламентът предвижда следните права:

(1) Право на информираност.
Настоящата Политика има за цел да Ви информира подробно за обработването на Вашите лични данни във връзка с предоставяните Услуги.

(2) Право на достъп. Вие имате право да получите потвърждение дали се обработват Ваши лични данни, достъп до тях и информация относно обработването им и правата Ви във връзка с това.

Такъв достъп можете да осъществите по всяко време, чрез предвидените във Вашия акаунт опции. При нужда се свържете с нас на следния емайл: postmaster@BILG.BIZ

(3) Право на коригиране. Вие имате право да коригирате Вашите лични данни, в случай че те са непълни или неточни.

Вие имате възможност да коригирате Вашите данни по всяко време през Вашия акаунт.

(4) Право на изтриване. Вие имате право да поискате изтриване на данни, освен в случаите, когато за тяхното обработване е налице съществено основание и/или законово задължение.

(5) Изтриване на кратки биографии, файлове и др.
Вие имате възможност да изтривате кратки биографии, файлове и други съхранявани във Вашия акаунт файлове и документи по всяко време.

(6) Закриване на акаунт
В случай че желаете, имате възможност да закриете Вашия акаунт по всяко едно време, чрез предвидената за това функционалност.

Важно: Моля имайте предвид, че при закриване на акаунт всички Ваши извършени действия се премахват, и това може да доведе до невъзможност от ползването на някои от Услугите на Платформата. Изтриването се отнася само за съхраняваните лични данни в Платформата. Възможно е Доставчикът или Хостинг компанията да е разпечатал или съхранил копия на Вашата кандидатура извън Платформата. В тези случаи можете да се свържете с тях на посочените по-горе адреси и контакти в точка Доставчици и подизпълнители.

Ако желаете да изтеглите и съхраните данните, намиращи се във Вашия акаунт, е необходимо да направите това преди неговото закриване.

След закриване на акаунта всички данни, част от него, се изтриват. Във връзка с нашите задължения, отговорности и изисквания на закона за период до 1 /една/ година се съхраняват:

(А) С цел разрешаване на възможни спорове, възникнали или станали известни след прекратяване на споразумението за ползване на Услугите, за период от 1 /една/ година след прекратяване на акаунта се съхранява информация за неговото сключване. Виж раздел “Срок на съхранение”.

Данните се заличават след изтичане на посочения срок. Междувременно същите могат да бъдат предоставени само и единствено по надлежния ред на компетентните държавни органи при упражняване на техните контролни правомощия или на компетентен съд в случай на възникнало съдебно производство, по което те имат отношение. В случай на възникнал правен спор или производство, налагащо запазване на данни и/или искане от компетентен държавен орган, е възможно запазване на данни за по-дълъг от посочените срокове до окончателно приключване на възникналия спор или производство пред всички инстанции.

С цел подсигуряване на надеждността на услугите и предпазване от загуба на данни по технически причини, в Сайта се прилага политика на резервираност на данните. Максималният период за актуализация (изтриване на данни) от всички резервни копия е 30 дни.

(7) Право на ограничаване във връзка с обработването на данни. Регламентът предвижда възможност да ограничите обработването на Ваши лични данни, ако са налице основания за това, предвидени в него.

(8) Право за уведомяване на трети лица. В случай че е приложимо, Вие имате право да поискате от Администратор на Вашите лични данни да уведоми третите лица, когато той е предоставил Ваши данни, по отношение на коригиране, изтриване или ограничаване на обработването на Ваши лични данни.

Важно е да имате предвид, че BILG.BIZ не е посредник при взаимоотношенията между Вас и Доставчика или предоставящият услугата Хостинг. При регистрацията в сайта и извършването на покупка към Доставчика или предоставящият услугата Хостинг съгласно Регламента стават “Администратор” на данните, които сте му изпратили.

(9) Право на преносимост на данните. Вие имате право да получите личните данни, които сте предоставили и които се отнасят за Вас, в структуриран, популярен формат, пригоден за машинно четене, както и да използвате тези данни за друг администратор по Ваша преценка.

В Сайта е предвидена опция, която Ви позволява да се сдобиете с желаната от Вас информация.

Важно: Отговорността за съхранението на експортирани от Платформата данни, както и за всички последствия от предоставянето им на други администратори е изцяло Ваша.

(9) Право да не бъдете обект на решение, основаващо се единствено на автоматизирано обработване, включващо профилиране, което поражда правни последствия за Вас или по подобен начин Ви засяга в значителна степен, освен ако не са налице предвидените в приложимото законодателство по защита на личните данни основания за това и са предвидени подходящи гаранции за защита на Вашите права, свободи и легитимни интереси.

При предоставяне на Услугите в Платформата не се използват технологии, попадащи в тази категория.

(10) Право на оттегляне на съгласие. Вие имате право, по всяко време, да оттеглите съгласието си за обработването на лични данни, което е на базата на дадено от Вас съгласие. Такова оттегляне не засяга законосъобразността на обработването въз основа на даденото съгласие до момента на оттеглянето му.

При услуги като абонамента за обяви по имейл, абонирането за които става на базата на Вашето желание (съгласие), е предвидена възможност за прекратяване на абонамента по всяко време (оттегляне на съгласието).

(11) Право на възражение. Вие имате право да възразите по отношение на данни, обработвани на базата на легитимен интерес.

В случай на постъпване на такова възражение Ние ще разгледаме Вашето искане и ако е основателно, ще го изпълним. Ако считаме, че съществуват убедителни законови основания за обработването или че то е необходимо за установяването, упражняването или защитата на правни претенции, ще Ви информираме за това.

(12) Право на жалба до надзорен орган. Вие имате право да подадете жалба до надзорен орган, ако считате, че обработването на лични данни, отнасящи се до Вас, нарушава приложимото законодателство по защита на личните данни. Надзорният орган в Република България е Комисията за защита на личните данни, с адрес: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2.

ТОЧНОСТ НА ИНФОРМАЦИЯТА

BILG.BIZ не носи отговорност за верността на предоставяните от Вас данни, не извършва проверки в този смисъл и не гарантира действителната самоличност на физическите лица, предоставили данните. Във всички случаи на съмнения от Ваша страна, на установена измама и/или злоупотреба, молим да ни уведомите незабавно. Вие се задължавате при предоставяне на каквато и да е информация в Платформата да не нарушавате правата на други лица във връзка със защитата на техните лични данни или други техни права.

ДЛЪЖНОСТНО ЛИЦЕ ПО ЗАЩИТА НА ДАННИТЕ

Въпроси и искания, свързани с упражняване на правата по защита на Вашите лични данни, можете да отправяте към Длъжностното лице по защита на данните на BILG.BIZ:

Адрес за кореспонденция: гр. София 1336, Област София (столица); Община Столична, Район р-н Люлин, ж.к. ЛЮЛИН 2, бл. 240, ет. 1, магазин № 8.
Имейл:postmaster@BILG.BIZ

ЗАЩИТА НЕПРИКОСНОВЕНОСТТА НА МАЛОЛЕТНИ ЛИЦА

Онлайн магазинът и нашият уебсайт не са предназначени за пълноценно използване от деца, които са под 16-годишна възраст. Причината, е че лицата, които са под 16-годишна възраст нямат право да предоставят никаква лична информация в интернет, без съгласието на родителите или техните настойници. И поради тази причина ние ви уверяваме, че не съхраняваме съзнателно лична информация на малолетни потребители.

БИСКВИТКИ

ПОЛИТИКА ЗА ПОЛЗВАНЕ НА БИСКВИТКИ
Тук можете да се запознаете с ползваните бисквитUи и други технологии за съхранение на информация във връзка с предоставяните услуги (“Услугите”) в сайта www.BILG.BIZ и/или мобилните версии и приложения (“Платформата”).

Важно: Политиката влиза в сила от 25 май 2018.

ПОЛИТИКА ЗА ПОЛЗВАНЕ НА БИСКВИТКИ

Бисквитките са информация, съхранена във Вашия браузър (или мобилно приложение). Те се използват за съхранение на настройки и идентификатори, необходими за някои от предоставяните в Сайта услуги.

BILG.BIZ прилага стриктна политика в съответствие с новите изисквания на ЕС.

Бисквитки се използват само за следните цели:
Вид Срок на съхранение Описание
(1). Сесия и управление на навигацията (идентификатор на сесията, защита на сигурността, предишна стъпка за бутона “обратно” и др.) Временно (за времето на престоя Ви в Сайта) Тези бисквити са технически необходими за вход, управление на навигацията и ползването на Сайта. Сайтът не може да функционира надеждно и нормално без тях.

Вид Срок на съхранение Описание
(2). Настройки (език на Сайта, избор за ползване на мобилна или десктоп версия, скриване на информационни кутии) До 6 /шест/ месеца от последното ползване Това са бисквити, които се използват за запазване на Вашите настройки; които Ви дават възможност да скриете информационни кутии, с които сте се запознали и др. под.

Вид Срок на съхранение Описание
(3). Опция бързи линкове за търсене До 6 /шест/ месеца от последното ползване В случай че ползвате тази опция, имате възможност да повтаряте бързо и лесно предишно търсене (от последните 10 търсения).
Вид Срок на съхранение Описание
(4). Опция автоматично влизане в акаунта До 6 /шест/ месеца от последното ползване В случай че ползвате тази опция, тя Ви позволява да влизате автоматично във Вашия акаунт.

Изтриване на бисквитите от Вашия браузър
В случай, че желаете да прекратите функционирането на някоя от инсталираните “бисквитки”, вие вероятно пак ще можете да браузвате в сайта, но определени функции на сайта могат да се окажат деактивирани. При повечето уеб-браузъри (напр. Internet Explorer, Mozilla Firefox, Safari, и Google Chrome) функцията за инсталиране на “бисквитки” е автоматично включена. Чрез промени в зададените по подразбиране настройки на браузъра, който използвате, вие можете да определяте дали да разрешите достъпа на “бисквитките” до вашия компютър и до каква степен. В Управление на “бисквитки”” можете да откриете как да проверите и да промените вашите предварително зададени настройки по отношение на “бисквитките”. Моля, имайте предвид, че ако не направите никакви промени, това означава, че вие приемате настройките по подразбиране на браузъра и се съгласявате с активирането функциите на “бисквитките”. В случай, че не сте съгласни, моля, променете настройките на вашия браузър и ограничете или премахнете функцията за инсталиране на “бисквитките”.

УПОТРЕБА НА GOOGLE АНАЛИЗ

Нашият уебсайт и електронни обяви използва Google Анализ – услуга, която осигурява уебанализи и се предоставя от компанията Google Inc. (“Google”). Google Анализ също използва “бисквитки”, които като форма са текстови файлове, поставени във вашия собствен компютър, с цел да подпомогне анализирането на нашият уебсайт и онлайн обяви и начина, по който потребителите го ползват. Информацията за това как вие ги ползвате, събрана от бисквитките, (включително и вашия IP адрес), ще бъде предадена и съхранена от Google на сървъри в САЩ. Ние обаче активирахме услугата “anonymizeIp()” разширение на този уебсайт, така че IP адресът ви ще бъде обработен само от ЕС или от страни негови членки и Европейския потребителски център, в една съкратена форма. Единствено и само в изключителни случаи може пълният IP адрес да бъде препратен до сървър на Google в САЩ, за да бъде съкратен и там. От името на оператора на този уебсайт Google ще използва информацията за да оцени използването на уебсайта и онлайн магазина от вас, ще състави доклади за активността на уебсайта и онлайн магазина и ще предостави други услуги, свързани с активността на страницата, както и с използването на интернет от оператора на уебсайта. IP адресът обаче, предоставен от вашия браузър във връзка с Google Анализи, няма да бъде обвързан с никакви други данни, притежание на Google. Вие обаче имате възможност и да избегнете употребата на бисквитки, като изберете съответните настройки на вашия браузър. Въпреки това, сме длъжни да ви предупредим, че ако извършите това, може и да нямате възможност да се насладите на пълната функционалност на нашият уебсайт и особено на нашият електронни обяви. Също така можете и да предотвратите документирането и обработката на данните за вас, свързани с употребата на уебсайта, (включително и вашия IP адрес) от Google, като свалите и инсталирате следния plug-in на използваният от вас браузър: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

ВРЪЗКИ КЪМ ДРУГИ САЙТОВЕ

Нашите онлайн обяви и уебсайт съдържат връзки и към страници в интернет, където можете да разберете повече за други продукти, за други компании в сферата, която ние оперираме или за наши партньори. Моля, имайте предвид, че декларацията, която ние даваме за защита на личните ви данни не се отнася до уебсайтове на трети лица, към които можете да бъдете пренасочени.
На нашият уебсайт и онлайн обяви има връзки към социални медии като Facebook, YouTube, G+, Pinterest, Twitter или други. Те са на трети лица не се управляват от BILG.BIZ. Моля да имате предвид това и да прегледате политиката за поверителност на личните данни на съответния доставчик на платформата. BILG.BIZ няма никакво отношение към обработването или използването на личните ви данни от които и да е трети лица, доставчици на платформи и е отговорна единствено за съдържанието, което самата тя е предоставила на уебсайтовете на тези трети лица. Можете да бъдете помолени да се регистрирате в социални медии, за да взаимодействате пълноценно с нашият уебсайт и онлайн обяви в социалните медии които те ползват. Имайте в предвид обаче, че Facebook или пък други доставчици на платформи може да събират лични данни (като например вашият IP адрес), когато вие последвате връзките към уебсайта на такава социална мрежа, или когато вашият браузър се свърже с нея.

СИГУРНОСТ

ОНЛАЙН ОБЯВИ И УЕБСАЙТ BILG.BIZ осъществяват всякакви технически и организационни мерки свързани със сигурността, за да гарантират сигурността на вашата лична информация. А личната информация на нашите потребители се съхранява в нашите мрежи за сигурност, където достъпът е ограничен само до служители и партньори, които са определени и имат право на достъп до тези системи.
На местата, където вие въвеждате данни, ние работим със стандартната система за криптиране “Secure Socket Layer” (SSL). И ви молим да имате в предвид, че вашият браузър също трябва да поддържа криптиране за защита. Можете да си намерите това SSL криптиране например във версия 3.0 или по-висока за Internet Explorer както и за повечето от останалите популярни браузъри. Личните данни се съхраняват в бази данни, които от своя страна са защитени срещу всеки непозволен достъп чрез софтуер за защита, както и защитни стени. Когато вашият браузър покаже символ на затворено катинарче в долната част на екрана, или пък подобна икона или осветен уеб адрес в различен браузър, това показва, че вашите данни са били прехвърлени именно в криптиран формат.
Ако SSL сертификатът някъде не е наличен поради технически причини, се появява определена страница за грешка, за да гарантира, че при никакви обстоятелства вашите данни не се прехвърлят без нужното криптиране.

ДАННИ, ОБРАБОТЕНИ В СТРАНИ ИЗВЪН ЕВРОПЕЙСКАТА ИКОНОМИЧЕСКА ЗОНА

Никаква част от вашите лични данни, събирани чрез нашият уебсайт и онлайн обяви, не се обработват извън Европейската икономическа зона.

ОБЩИ УСЛОВИЯ
ОНЛАЙН ОБЯВИ И УЕБСАЙТ BILG.BIZ си запазва правото да добави, премахне или промени всяко или всички условия в тази Декларация за защита на личните данни по всяко едно време със или без предизвестие.

ИНФОРМАЦИЯ/КОНТАКТИ
Бихте могли да се свържете с нас на адреса по-долу, ако
• Вие искате да промените, премахнете или пък блокирате вашите лични данни
• Вие искате да получите пълната информация за съхраняваните от нас за вас личните данни
• Вие искате да оттеглите съгласието си или пък
• някакви имате други въпроси към BILG.BIZ, свързани със защита на личните данни
postmaster@BILG.BIZ